Cookie og Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Carelink A/S er dataansvarlig for de oplysninger, vi behandler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi tager din databeskyttelse alvorligt, og vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

 

Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på:

Alsvej 21, 1 sal,
8940 Randers SV
gdpr@carelink.dk

 

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Carelink A/S behandler dine personoplysninger. Vi behandler kun oplysninger om dig, som er nødvendige og behandles med et formål, og vi behandler altid dine personoplysninger fortroligt.

 

Datasikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller uautoriseret adgang. Vi sikrer, at behandlingen kun kan finde sted, når alle databeskyttelsesprincipper er opfyldt.

 

Vi holder data ajour

Da vores service er afhængig af, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine personoplysninger. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine personoplysninger. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at dine personoplysninger ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse herom.

Vi har inddelt behandlingen af personoplysninger i følgende grupper:

  • Hjemmeside besøgende, Generel kontakt og service, Kunder, Rekruttering.

Nedenfor kan du se, på hvilket grundlag vi behandler dine oplysninger, til hvilket formål, og i hvor lang tid vi opbevarer dem.

 

Hjemmesidebesøgende

Når du besøger vores hjemmeside, behandler vi bl.a. følgende personoplysninger om dig:

  • IP-adresse
  • Cookies
  • Brugeradfærd

Vi behandler personoplysninger om dig med følgende formål:

  • At optimere driften af vores hjemmeside for besøgende.

Vi behandler oplysningerne på følgende behandlingsgrundlag:

  • Du har givet samtykke via cookiebanner (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a).
    Vores legitime interesse, som er at kunne administrere vores hjemmeside (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f).
  • Ved cookies slettes oplysningerne såfremt samtykke trækkes tilbage. De cookies, der ligger på den hjemmesidebesøgendes egen computer, kan brugeren selv slette.

Cookiepolitik